Židovski biografski leksikon – online verzija

Leksikografski zavod Miroslav Krleža na svojim internetskim stranicama objavio je radnu verziju Židovskog biografskog leksikona.

 

 

Leksikografski zavod Miroslav Krleža

 

Židovski biografski leksikon

 

http://zbl.lzmk.hr/

 

http://www.lzmk.hr/

 

 

 

Hrvatski židovski biografski leksikon

 

 

U pripremi je Hrvatski židovski biografski leksikon.

 

 

Naziv projekta: Hrvatski židovski biografski leksikon

 

Voditelj projekta: prof. dr. sc. Ivo Goldstein

 

Osoba za kontakt: dr. sc. Vlatka Dugački, vlatka.dugacki@lzmk.hr, tel. + 385 4800 445

 

Kratki opis projekta: Hrvatski židovski biografski leksikon obuhvatit će više od 1000 temeljito obrađenih biografija značajnijih Židova koji su živjeli i djelovali u Hrvatskoj u razdoblju od srednjega vijeka do danas. U dodatku će biti obrađeno više od 4000 biografija, pojedinačnih i obiteljskih, koje s različitih strana ilustriraju povijest Židova u Hrvatskoj.

 

Izvor: http://www.lzmk.hr/projekti/151-hrvatski-zidovski-biografski-leksikon

 

 

OBAVIJEST O PROJEKTU ŽIDOVSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON

 

U skladu sa sporazumom o suradnji na projektu Židovski biografski leksikon, sklopljenim između Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža i Kulturnog društva Miroslav Šalom Freiberger, Leksikografski zavod na svojoj internetskoj stranici – lzmk.hr – objavljuje cjeloviti tekst završne faze Leksikona, kako bi članovi židovske zajednice u Hrvatskoj i drugi zainteresirani, čitajući ponuđeni materijal, svoja relevantna zapažanja, eventualno i prijedloge za dopune ili izmjene pojedinih detalja, utemeljene na njihovu poznavanju određenih ličnosti i zbivanja, uputili uredništvu Leksikona. Čitatelji ovoga projekta moći će zapažanja i primjedbe slati na adresu zbl@lzmk.hr od 1. studenoga ove godine.

 

Izvor: http://www.kd-miroslavsalomfreiberger.com/

 

 

Odgovori