Poziv za prijavu na znanstveno-stručni skup “Uloga ekomuzeja u razvoju lokalnih zajednica“

Hrvatska sekcija ECOVAST-a i Udruga Ekomuzej Bistra organiziraju znanstveno-stručni multidisciplinarni skup “Uloga ekomuzeja u razvoju lokalnih zajednica” koji će se održati u Općini Bistra (Zagrebačka županija) 12. i 13. listopada 2018.

 

POTREBA ZA ODRŽAVANJEM SKUPA O EKOMUZEJIMA I LOKALNIM ZAJEDNICAMA

 

Ekomuzeji, kao relativno novi tip muzeja, proizlaze iz lokalnih inicijativa i doprinose očuvanju i razvoju lokalnog identiteta kao i gospodarskom, kulturnom i turističkom razvoju.

Pojava ekomuzeja, kao novog tipa muzeja i svojevrsnog odgovora na novi odnos čovjeka prema baštini, datira u 1970-te godine. Prema Babiću (2009), prvom definicijom ekomuzeja smatra se ona Georgesa Henri Rivière, jednog od glavnih aktera stvaranja “muzeja novog žanra”.  Među ostalim obilježjima ekomuzeja, u njoj se posebno naglašava “organska povezanost sa zajednicom u kojoj djeluje i sudjelovanje te zajednice u njegovom konstituiranju i funkcioniranju.

Od tada do danas taj je koncept evoluirao, no zadržala se jedna od njegovih temeljnih izvornih značajki – povezanost s lokalnom zajednicom i prostorom te nastojanje da muzej služi i kao instrument kako za pronalaženje vlastitog identiteta tako i za gospodarski razvoj. Upravo zbog njihove višestruke uloge, smatramo da je ovoj problematici potrebno prići iz vizure različitih znanstvenih disciplina, ali i različitih dionika: stručnjaka i znanstvenika, ekomuzeja, jedinica lokalne samouprave i civilnog sektora.

Temu uloge ekomuzeja u lokalnoj zajednici, posebno s aspekta njihove uloge u razvoju turizma i gospodarskom razvoju, smatramo vrlo aktualnom s obzirom na izazove s kojima se susreću ruralna područja Hrvatske. U njima živi nešto manje od polovice ukupnog stanovništva te zauzimaju gotovo 90% državnog teritorija. Iako se o ruralnim područjima više ne može govoriti u singularu, većinu ruralne Hrvatske danas obilježavaju nepovoljni demografski i ekonomski trendovi.

U tom širem kontekstu sagledat će se uloga ekomuzeja kao potencijalnih važnih čimbenika u sustavnom pristupu revitalizaciji ruralnih područja Hrvatske.

 

 

CILJ SKUPA

 

Cilj skupa jest prikaz uspješnih primjera ekomuzeja u Hrvatskoj i inozemstvu, njihove uloge u razvoju lokalne zajednice te podupiranju gospodarskog razvoja. Osvijetlit će se i izazovi u osnivanju i vođenju ekomuzeja, s obzirom da ih je trenutno nekoliko u osnivanju. Kao mjesto održavanja je izabrana općina Bistra u Zagrebačkoj županiji, s obzirom na vrlo vrijednu lokalnu inicijativu osnivanja ekomuzeja.

 

TEME

  • Odnos ekomuzeja i lokalne zajednice
  • Uloga muzeja u gospodarskom razvoju ruralnih područja
  • Izazovi osnivanja i vođenja ekomuzeja
  • Primjeri dobre prakse ekomuzeja u Hrvatskoj i inozemstvu
  • Identitet, baština i turizam u ruralnim područjima

 

PLENARNO IZLAGANJE

 

Dr. sc. Tomislav Šola, sveučilišni prof. u mirovini (Katedra za muzeologiju i upravljanje baštinom, Odsjek za informacijske znanosti FF-a Sv. u Zagrebu), doajen istraživanja koncepta ekomuzeja u Hrvatskoj.

 

PANEL RASPRAVA: KULTURA I RURALNA PODRUČJA

 

U suradnji s Hrvatskom mrežom za ruralni razvoj (HMRR) na skupu će biti održana i panel-rasprava o značaju kulture za identitet i razvoj ruralnih područja. U panelu će sudjelovati ugledni domaći i međunarodni stručnjaci.

 

Poziv: Bistra_prvi_poziv

 

Izvor: http://www.ecovast.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=174:skup-uloga-ekomuzeja-u-razvoju-lokalnih-zajednica&catid=10:novosti-ecovast-hr&Itemid=72

 

Odgovori