Usvojen novi Zakon o arhivskom gradivu i arhivima

Hrvatski sabor usvojio je 29. lipnja 2018. novi Zakon o arhivskom gradivu i arhivima. Detaljnije u nastavku.

 

 

 

 

Hrvatski državni arhiv

 

 

2.7.2018.

 

 

Hrvatski sabor je na svojoj 8. sjednici održanoj 29. lipnja 2018. usvojio novi Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, više na poveznici http://www.sabor.hr/konacni-prijedlog-zakona-o-arhivskom-gradivu-i-arh. Očekujemo objavu usvojenog teksta Zakona u Narodnim novinama i njegovo stupanje na snagu.

 

 

Izvor: http://www.arhiv.hr/hr-hr/Izlozbe-i-dogadjanja/ArticleId/146/oamid/1633

 

 

 

 

Hrvatsko arhivističko društvo:

 

https://had-info.hr/arhivistika-u-hrvatskoj/162-usvojen-novi-zakon-o-arhivskom-gradivu-i-arhivima

 

 

Ministarstvo kulture o novom zakonu:

 

https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=19926

 


 

Novi Zakon o arhivskom gradivu i arhivima

 

Hrvatski sabor je na svojoj 8. sjednici održanoj 29. lipnja 2018. usvojio novi Zakon o arhivskom gradivu i arhivima. Zakon je objavljen 11. srpnja 2018. u Narodnim novinama broj 61/2018, a stupa na snagu 8 dana od objave.

 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_07_61_1265.html

 

 

Odgovori