Razgovori o nužnosti memorijalnog i znanstvenog jačanja institucije JUSP Jasenovac

Članica hrvatske delegacije Međunarodnog saveza za sjećanje na holokaust (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA) Andriana Benčić sudjelovala je na radnim sastancima i plenarnom zasjedanju IHRA-e u Rimu, gdje se razgovaralo o nužnosti memorijalnog i znanstvenog jačanja institucije JUSP Jasenovac uz pomoć Međunarodnog saveza za sjećanje na holokaust.

 

 

JUSP JASENOVAC

 

Vijesti

 

8. lipnja 2018.

 

Od 20. do 24. svibnja 2018. godine kustosica JUSP Jasenovac, dr. sc. Andriana Benčić u sklopu projekta Accessing Campscapes (http://www.campscapes.org/) posjetila je memorijalni centar i centar ljudskih prava Falstad (Falstadsenteret), gdje je sudjelovala na radnim sastancima i na konferenciji o uporabi digitalne tehnologije u muzeologiji. Unutar projekta nastavlja se izrada digitalnog pristupa bivšem logoru III Ciglana i logoru u Staroj Gradišci.

 

Od 27. do 30. svibnja 2018. godine kao članica hrvatske delegacije Međunarodnog saveza za sjećanje na holokaust (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA), kustosica Benčić je sudjelovala na radnim sastancima i plenarnom zasjedanju IHRA-e u Rimu, gdje se razgovaralo o nužnosti memorijalnog i znanstvenog jačanja institucije JUSP Jasenovac uz pomoć Međunarodnog saveza za sjećanje na holokaust.

 

Izvor: http://www.jusp-jasenovac.hr/Default.aspx?sid=8884

 

 

International Holocaust Remembrance Alliance

 

https://www.holocaustremembrance.com/

 

 

Plenary Meetings in Rome

 

https://www.holocaustremembrance.com/news-archive/plenary-meetings-rome

 

 

 

 

Portal Historiografija.hr

 

Nužnost jačanja javne pozicije Jasenovca!

 

10. lipnja 2017.

 

Branimir Janković

 

Kontinuirana i sve rasprostranjenija negiranja Jasenovca kao logora smrti, konvencionalne fraze i šutnja državnih vlasti i institucija, nagrađivanje umjesto osramoćivanje Jakova Sedlara, iznimno mali broj škola što posjećuje Spomen-područje Jasenovac koje je i inače izloženo prijetnjama i ostavljeno bez šire pozornosti i podrške upućuje na nužnost angažiranijeg zauzimanja oko promjene takvog upozoravajućeg stanja.

 

http://www.historiografija.hr/?p=4807

 

 

Odgovori