Predstavljanje knjiga Žarka Dadića „Povijest znanosti i prirodne filozofije u Hrvata (s osobitim obzirom na egzaktne znanosti)“, knj. II. i III.

Predstavljanje će se održati u utorak, 12. lipnja 2018. godine s početkom u 12 sati u dvorani Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, Strossmayerov trg 14.

U utorak 12. lipnja 2018. s početkom u 12 sati u dvorani Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na Strossmayerovom trgu 14 u Zagrebu održat će se predstavljanje knjiga akademika Žarka Dadića POVIJEST ZNANOSTI I PRIRODNE FILOZOFIJE U HRVATA (s osobitim obzirom na egzaktne znanosti), KNJIGA II. (Renesansa) i KNJIGA III. (Rani novi vijek).

 

 

AKADEMIK ŽARKO DADIĆ (autor)

i

IZVORI (nakladnik)

imaju čast pozvati Vas na predstavljanje knjiga

 

 

POVIJEST ZNANOSTI I PRIRODNE FILOZOFIJE U

HRVATA (s osobitim obzirom na egzaktne znanosti)

 

KNJIGA II. – RENESANSA

KNJIGA III. – RANI NOVI VIJEK

 

(Izdavač: Izvori, Zagreb, 2016. i 2017.)

 

 

O knjigama će govoriti:

 

Dr. sc. Marijana Borić

Dr. sc. Ivana Skuhala Karasman

Prof. dr. sc. Željko Dugac

 

Akademik Žarko Dadić, autor knjige

Damir Mikuličić, u ime nakladnika

 

 

 

Predstavljanje će se održati

u utorak, 12. lipnja 2018. godine s početkom u 12 sati

u dvorani Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb,

Strossmayerov trg 14.

 

 

 

Veselimo se Vašem dolasku!

 

 

Žarko Dadić: Povijest znanosti i prirodne filozofije u Hrvata (s osobitim obzirom na egzaktne znanosti)

 

            Djelo pod naslovom Povijest znanosti i prirodne filozofije u Hrvata autora akademika Žarka Dadića zamišljeno je u osam knjiga, svaka u opsegu od 500 tiskanih stranica. Prva od njih, Srednji vijek, objavljena je 2015. i predstavljena u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti kao početak objavljivanja tog djela. Druga knjiga, Renesansa, objavljena je 2016., a treća, Rani novi vijek, 2017., Obje se sada predstavljaju u HAZU. Četvrta knjiga, Prosvjetiteljstvo, izlazi iz tiska tijekom lipnja 2018., a rukopis pete knjige, Pretpreporodno doba, predan je izdavaču.

Ovaj niz knjiga pod naslovom Povijest znanosti i prirodne filozofije u Hrvata zamišljen je u širokom smislu pa sadrži povijest prirodnih i matematičkih znanosti s tehnikom i medicinom. Kako su sve te znanosti u ranijem razdoblju bile povezane s filozofijom, a osobito s prirodnom filozofijom, u njima se razmatra i filozofija, posebno filozofska djela. Svaka knjiga ima uvodno poglavlje u kojem se prikazuje opći svjetski razvitak znanosti, da bi se u taj sklop moglo uvrstiti ulogu Hrvata. U djelu se razmatraju dva aspekta znanosti i prirodne filozofije u Hrvata, i to doprinos Hrvata razvitku, posebno u tiskanim i rukopisnim djelima, i zastupljenost znanosti i filozofije u hrvatskom društvu.

U svakoj od knjiga ovog djela autor Žarko Dadić koristi svoja vlastita istraživanja koja je provodio tijekom cijelog svog radnog vijeka. Gotovo sva djela, znanstvena i filozofska, autor je osobno pročitao, analizirao i istaknuo im vrijednost. Kako je mnoga od tih djela istraživao u ranijim godinama svog rada, sada ih je većinom ponovno pregledao i dopunio ako je bilo potrebno za svrhu pisanja ovog opsežnog djela. Za neka istraživanja pojedinih knjiga i problema autor je koristio i dosadašnja istraživanja drugih istraživača, ali ih je kritički razmotrio. U djelu se stalno ukazuje na još otvorena pitanja i neriješene probleme iz povijesti znanosti u Hrvata pa se to djelo može koristiti i kao putokaz daljnjih istraživanja.

Rukopis šeste knjige, koja obuhvaća razdoblje kulturnog i znanstvenog preporoda u Hrvata do kraja 19. stoljeća, bit će predan izdavaču na jesen 2018. Sedma knjiga, koja obuhvaća razdoblje do godine 1941. i osma koja obuhvaća razdoblje do otprilike 1970. predviđa se da će biti dovršene do početka 2020. Posljednjih 50 godina do danas neće biti uključene u ovo djelo jer bi se za to razdoblje moglo samo registrirati činjenice bez valorizacije, a to je u protivnosti s autorovom koncepcijom cijelog djela.

 

Ured za odnose s javnošću i medije HAZU

Marijan Lipovac

 

http://info.hazu.hr/

 

 

 

 

 

Odgovori