Izložba “Kadriranja šezdesetosme”

U Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu u suradnji s Muzejom Jugoslavije i Arhivom Jugoslavije od 3. do 25. lipnja 2018. otvorena je izložba “Kadriranja šezdesetosme”, a održan je i javni razgovor “1968. i kritika jugoslovenske stvarnosti” na kojem je sudjelovao i povjesničar Hrvoje Klasić.

 

 

Kadriranja šezdesetosme u Centru za kulturnu dekontaminaciju

 

03.06-25.06.2018.

 

Mesto: Centar za kulturnu dekontaminaciju, Paviljon Veljković, Birčaninova 21, Beograd.

 

Autori izložbe: Tatomir Toroman i Momo Cvijović. Glavne fotografije: Živorad Žika Vučić, Anton Vaš. Takođe: Stevan Kragujević, Mirko Lovrić, Miloš Rašeta, Aleksandar Stojanović. Stručni saradnici: Marko Radovanović, Radovan Cukić, Jovana Stojadinović. Obrada fotografija: Jovana Stojadinović. Dizajn: Mane Radmanović.

 

Produkcija: Muzej Jugoslavije u saradnji sa Arhivom Jugoslavije i Centrom za kulturnu dekontaminaciju. Zahvaljujemo se Narodnoj biblioteci, Jugoslovenskoj kinoteci, posebno Aleksandru Erdeljanoviću i Marijani Cukućan, Inicijativi za obeležavanje 80 godina od izlaska prvog broja lista „Student“, posebno Branki Otašević, kao i Željku Levnaiću.

 

Pola veka nakon jednog od najburnijih događaja u socijalističkoj Jugoslaviji može se još uvek pronaći nedovoljno poznat i neistražen dokumentarni materijal koji nam omogućuje da studentski protest 1968. godine bolje kontekstualizujemo, još jednom sagledamo i analiziramo. Fotografije TANJUG – ovih fotoreportera i izveštaji koje je Josip Broz Tito dobijao svakodnevno, kroz izložbu se ukrštaju u dramatičnoj priči o oslobađanju utopijske energije, munjevitom prodoru u političku sferu, artikulisanju političkih zahteva, zbunjenoj moći, neostvarenim mogućnostima i kontradikcijama jugoslovenskog socijalizma.

 

„Mi, studenti i profesori Beogradskog univerziteta, poveli smo borbu držeći se Tvoje misli da treba preći sa reči na delo. Ciljevi ove naše borbe su: istinsko sprovođenje i razvijanje samoupravljanja u svim oblastima našeg društva, dosledno i energično ostvarivanje mera društvene i privredne reforme, poboljšanje položaja i jačanje uloge radnog čoveka u našem društvu. Mi smo jedinstveni u toj borbi. Dajemo punu podršku istorijskoj borbi koju vodiš i uveravamo te da smo sastavni deo progresivnih snaga na čelu sa Savezom komunista Jugoslavije i Tobom.“

 

“Druže Predsedniče, Dostavljamo Vam “Kratku obaveštajno-političku procenu u vezi sa studentskim demonstracijama”. Napominjemo da nismo mogli ulaziti u sve aspekte aktivnosti političkih faktora kao i u kojoj meri su neki zahtevi studenata opravdani. Cilj nam je da iznesemo kako mi kao služba vidimo sve ovo. Naša je ocena da su u ovome uzele učešća najreakcionarnije snage sa namerom ne rešavanja problema studenata nego promene sistema i smene rukovodstva.”

 

Izvori i dodatne informacije:

 

Kadriranja šezdesetosme u Centru za kulturnu dekontaminaciju

https://www.muzej-jugoslavije.org/exhibition/kadriranja-sezdesetosme-u-centru-za-kulturnu-dekontaminaciju/

https://www.facebook.com/MuzejJugoslavijeBeograd/

 

Izložba: Kadriranja šezdeset osme

https://www.facebook.com/events/174761543209758/

 

Javni razgovor: 1968. i kritika jugoslovenske stvarnosti

https://www.facebook.com/events/435499220254224/

 

“Kadriranje šezdeset osme”: Da mišljenje opet uđe u modu

https://www.oslobodjenje.ba/o2/kultura/kadriranje-sezdeset-osme-da-misljenje-opet-ude-u-modu-369327

 

 

Odgovori