Poziv – Međunarodni znanstveni skup “Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana / Convegno internazionale Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell’Adriatico”

Odjel za talijanistiku Sveučilišta u Zadru organizira dvanaesti međunarodni znanstveni skup Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana / Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell’Adriatico, koji će se održati od 25. Read more
1 2 3 27