Josipa Alviž, Hrvoje Kekez, Luka Šešo, Zoran Turza, “Katolička crkva u Hrvatskoj”

Nakladnik Mozaik knjiga objavio je 2018. godine knjigu u kojoj su autori “željeli dati sveobuhvatan pregled Crkve u Hrvatskoj nekoć i danas, sagledati Crkvu iz raznih perspektiva – očima teologa, povjesničara, povjesničara umjetnosti i etnologa.”   —   O Katoličkoj crkvi u Hrvatskoj dosad je napisano mnogo naslova u kojima se na Crkvu uglavnom gledalo kao na vjersku ustanovu kojoj je osnovna namjena širenje duhovnog nauka. Read more
1 2 3 4 5 33