Jasna Čapo, „Dva doma. Hrvatska radna migracija kao transnacionalni fenomen“ (Zagreb: Durieux, 2019)

“Studija nudi dubinske uvide u kompleksnost migracijskih putanja, motiva, osobnih i obiteljskih sudbina iseljenika iz Hrvatske te Bosne i Hercegovine koji su od 1960-ih naovamo mijenjali zavičajno, domaće i poznato podneblje s gospodarski prosperitetnijim i donekle socijalno sigurnijim njemačkim tržištem rada.“   —   Dva doma. Read more
1 2 3 4 37