Social Democracy and State Foundation: The emergence of a new European state landscape after the First World War

Tobias Mörschel uredio je 2019. zbornik o socijaldemokratskim strankama sjeverne, srednje i istočne Europe nakon Prvog svjetskog rata u kojem je objavljen rad Ane Rajković i Tvrtka Jakovine “A History of Unrealised  Possibilities: Social  Democracy and the Creation of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes (1918–1921)”. Read more

Christopher Clark, “Time and Power: Visions of History in German Politics, from the Thirty Years’ War to the Third Reich”

Princeton University Press objavio je 2019. godine knjigu “Time and Power” Christophera Clarka – autora poznatog djela “Mjesečari: kako je Europa krenula u rat 1914.” – u kojoj polazi od uvida Reinharta Kosellecka i Françoisa Hartoga (višekratno spominjanih na portalu), koji su potaknuli, kako se navodi, “temporalni obrat” u suvremenoj historiografiji. Read more
1 2 3 4 50