Sanja Đurin, “‘Hrvati su brend u Čileu’: diskursi uspješnosti i pripadanja”

Institut za etnologiju i folkloristiku objavio je 2020. godine knjigu Sanje Đurin “‘Hrvati su brend u Čileu’: diskursi uspješnosti i pripadanja” koja sadrži i sljedeća poglavlja: “Slaveni, Dalmatinci, Austrijanci, Hrvati, Jugoslaveni u Čileu”, “Retorika povijesnoga teksta: stvaranje kolektivnog sjećanja o Hrvatima u Magallanesu na primjeru povijesnih monografija”.   Read more
1 2 3 4 57