Ad hoc kolokvij ”Jezici i kulture Mediterana i svijeta”

Centar za hrvatske studije u svijetu – CEHAS i Sveučilište u Splitu organiziraju Ad hoc kolokvij ”Jezici i kulture Mediterana i svijeta”, na kojem će izlagati Maciej Czerwiński (Jagielonsko sveučilište u Krakowu) i Predrag Mutavdžić (Filološki fakultet u Beogradu), koji borave na našem Sveučilištu u sklopu programa Erasmus+, te Josip Lasić (Filozofski fakultet u Splitu). Read more
1 2 3 244