Protiv tvrdnji Gideona Greifa o više od 700.000 žrtava Jasenovca!

Kao što smo kritički upozoravali na djela Igora Vukića i Romana Leljaka koja su višestruko umanjivala ili poricala broj žrtava jasenovačkog sustava logora, tako se pridružujemo onima koji se protive danas jednako neprimjerenim tvrdnjama Gideona Greifa o 700.000 ili više žrtava Jasenovca zbog čega mu državne vlasti u Srbiji i Republici Srpskoj dodjeljuju odlikovanja i funkcije, a brojni mediji ne prestaju prenositi njegove mitomanske tvrdnje. Read more
1 2 3 4 5 20