Historiografska misao dana: Sarah Maza o međunarodnim ratovima oko kurikuluma povijesti i kompleksnom procesu balansiranja domoljubnog ponosa i tamnih aspekata vlastite prošlosti

„Similar “history wars” over curricula in schools have broken out in Britain and Australia, and other countries–Russia, South Africa, France–have faced the complex process of balancing patriotic pride with accounting for the darker aspects of their pasts.“   —   Sarah Maza, Thinking About History, 2017, “Introduction”, str. Read more

Kako nas vide drugi: Primo Levi o obilježenosti povijesti koja se predaje u školama podjelom prijatelj-neprijatelj

“Popularna povijest, pa i povijest koja se tradicionalno predaje u školama, nosi na sebi biljeg te manihejske težnje koja zazire od nijansi i složenosti: rijeka zbivanja uglavnom se svodi na sukobe, a sukobi na dvoboje, mi i oni, Atenjani i Spartanci, Rimljani i Kartažani.”   —   “Skloni smo pojednostavljivati i povijest; ali shema unutar koje se smještaju činjenice nije uvijek jednoznačno prepoznatljiva, te se stoga može dogoditi da različiti povjesničari povijest tumače na različite, međusobno nepomirljive načine. Read more

Historiografska misao dana: “All historians should remember that they are citizens as well as scholars and that they possess some responsibility to the larger civic community”

“Svi povjesničari trebaju zapamtiti da su građani, a ne samo znanstvenici i da posjeduju određenu odgovornost prema široj društvenoj zajednici.”   —   All historians should remember that they are citizens as well as scholars and that they possess some responsibility to the larger civic community. Read more
1 2 3 4 5 6