Ekohistorijski laboratorij

Početkom listopada 2018. godine počeo je s radom Ekohistorijski laboratorij Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.   U sklopu dugoročnog