Ekohistorijski laboratorij

Početkom listopada 2018. godine počeo je s radom Ekohistorijski laboratorij Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.   U sklopu dugoročnog

Castrum Bene kolokvij

Međunarodni kolokvij burgološkog udruženja Castrum Bene održat će od 9. do 11. listopada 2018. godine u Hrvatskoj (Popovača – Kutina – Sisak). Program u prilogu.